ύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ο ευλογημένος καρπός της Παναγίας Μητέρας Σου,
Εσύ που καταδέχθηκες να γίνεις άνθρωπος για τη σωτηρία τη δική μας και μεγάλωσες και ανατράφηκες μέσα σε οικογένεια ευλογημένη και αγία,

Σε παρακαλούμε να ακούσεις τη δέησή μας και να ευλογήσεις και τη δική μας οικογένεια.
Έλα, Κύριε, να κατοικήσεις και να μένεις μαζί μας. Επιθυμούμε και Σε παρακαλούμε να γίνεις
Εσύ ο κηδεμόνας και ο σύντροφός μας, ο καλός μας σύμβουλος και διδάσκαλος, ο παντοδύναμος προστάτης και βοηθός και ιατρός των ασθενειών μας.
ανοχή και μακροθυμία, την ενότητα, την υπομονή και κάθε άλλη αρετή. Χάριζέ μας τα αγαθά Σου, τα πνευματικά και τα υλικά.
Και αξίωνέ μας ημέρα και νύκτα να δοξάζουμε και να ευλογούμε με καρδιά ευγνώμονη το Άγιο Όνομά Σου και του Ανάρχου Σου Πατρός και του Παναγίου και αγαθού Σου Πνεύματος.
Αμήν.