Κύριε ημών Ιησού Χριστέ,
Μην εγκαταλίπεις τους δούλους σου που ζουν μακριά απο την εκκλησία,η αγάπη σου να ενεργήσει και να τους φέρει όλους κοντά σου.

Μνήσθητι Κύριε των δούλων σου που υποφέρουν από τον καρκίνο.
Των δούλων σου που υποφέρουν από μικρά η μεγάλα νοσήματα
Των δούλων σου που υποφέρουν από σωματικές αναπηρίες
Των δούλων σου που υποφέρουν από ψυχικές αναπηρίες
Μνήσθητι των αρχόντων και βοήθησον αυτούς να κυβερνούν χριστιανικά
Μνήσθητι Κύριε των παιδιών που προέρχονται από προβληματικές οικογένειες.
Των προβληματικών οικογενειών και διαζευγμένων.
Μνήσθητι Κύριε των ορφανών όλου του κόσμου,όλων των πονεμένων και των αδικημένων στη ζωή,όσων έχουν χάσει τους συζύγους τους.
Μνήσθητι Κύριε,όλων των φυλακισμένων, των αναρχικών, των ναρκωμανών, των φονέων ,των κακοποιών ,των κλεφτών ,φώτισον και βοήθησον αυτούς να διορθωθούν.
Μνήσθητι όλων των ξενιτεμένων.