Παναγία… η καταφυγή στα προβλήματα

Μιλώ στη Γλυκοφιλούσα,όταν μου λείπει η αγάπη των δικών μου! Παρακαλώ την Οδηγήτρια, για να μην χάσω τον δρόμο μου! Κλαίω μπροστά στην Παυσολύπη, όταν ο ουρανός μου είναι μαύρο! Δέομαι στην Γοργουπήκοο, γιατί το πρόβλημα »δεν παίρνει»άλλο! Γονατίζω στην Παραμυθία, όταν οι λύπες είναι αβάσταχτες και πολλές! Χαμογελώντας...

Δημοφιλη